Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dotacje na założenie działalności

Dotacje na założenie działalnościStowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw od dnia 27 lutego rozpoczyna rekrutację uczestników, którzy zamierzają utworzyć i prowadzić działalność gospodarczą. W ramach projektu można uzyskać 27 tys. bezzwrotnej dotacji na start oraz 24 tys. wsparcia pomostowego.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: http://modrzew.org.

Inwestycje Gminne