Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Informacja dotycząca zasad prawidłowej segregacji odpadów

Mieszkańcy Gminy Józefów

Gospodarka odpadami komunalnymiZ uwagi na fakt, że składowiska odpadów odmówiły przyjęcia odpadów z terenu Gminy Józefów, wśród których znajduje się popiół z palenisk domowych oraz odzież zwracam się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie zasady nie wyrzucania popiołu z palenisk domowych oraz odzieży do pojemnika z odpadami zmieszanymi tak jak było to praktykowane dotychczas.

Zarówno popiół jak i odzież należy gromadzić w workach o kolorze czarnym, a w przypadku ich braku w innych workach, które dostarczy Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Bardzo proszę o przestrzeganie tego wymogu. W przeciwnym razie zostaniemy narażeni na dodatkowe koszty, które mogą wpłynąć na podniesienie obowiązującej stawki za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura

Inwestycje Gminne