Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Solidarni w potrzebie

Gmina Józefów organizuje pomoc dla osób, którym trudno poradzić sobie z ograniczeniami, związanymi z pandemią koronawirusa. W rozpoznaniu potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych czy samotnych mogą pomóc wszyscy ludzie dobrej woli.

Solidarni w potrzebie- Zachęcamy mieszkańców, by przekazywali do sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych informacje o osobach, którym trzeba pomóc w zakupie produktów żywnościowych, środków higieny czy leków. Na tej podstawie ustalimy listę potrzeb, które zrealizuje jedna ze spółdzielni socjalnych - zapowiada Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

Informacje od sołtysów i przedstawicieli osiedli są przyjmowane telefonicznie pod numerami: 84 68 79 646 i 68 78 133.

Zakupy dla osób, które kwalifikują się do świadczeń pomocy społecznej, sfinansuje MOPS, natomiast w przypadku mieszkańców z dochodem wyższym niż kryterium socjalne będą one realizowane na ich koszt.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne