Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Apel w/s właściwej segregacji śmieci

Gmina Józefów apeluje do mieszkańców o to, by nie wrzucali popiołu i odzieży do pojemników na odpady zmieszane. Trzeba je gromadzić w czarnych workach, a jeśli ktoś ich nie ma, dostarczy je Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Apel w/s właściwej segregacji śmieciZwracamy się z takim apelem, ponieważ składowiska odmówiły przyjęcia odpadów zmieszanych, wśród których był popiół i odzież. Jeśli nie zastosujemy się do tych zaleceń będziemy narażeni na dodatkowe koszty, które mogą wpłynąć na podwyżkę opłat śmieciowych dla wszystkich mieszkańców - tłumaczy Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

W gminie Józefów opłaty śmieciowe są naliczane dla rodzin do i powyżej 4 osób, z uwzględnieniem kompostowników. W rodzinie 4-osobowej stawka wynosi 14 złotych, ale jeśli korzysta się z kompostownika - 12 złotych od osoby. Gospodarstwa 5-osobowe i bardziej liczne płacą za odpady - 70 złotych, a w przypadku nieruchomości wyposażonych w kompostowniki - 60 złotych.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne