Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie o możliwości składania wniosków MOPS Józefów 899
Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 587
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 452
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 528
Świadczenie wychowawcze - informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 1074
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 393
Świadczenie wychowawcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie MOPS Józefów 636
"Złotówka za złotówkę" - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 1342
Nowe świadczenie przyznawane przez MOPS w Józefowie MOPS Józefów 724
Apel o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu w Makowie MOPS Józefów 925
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2014 r. MOPS Józefów 829
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2013 r. MOPS Józefów 805
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2013 r. MOPS Józefów 829
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2012 r. MOPS Józefów 1157
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych MOPS Józefów 972
Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) MOPS Józefów 1079
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2012 r. MOPS Józefów 1151
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2011 r. MOPS Józefów 808
Szkolenie partnerów programu FreD goes net MOPS Józefów 1144
Działania profilaktyczne w szkołach zorganizowane przez MOPS w Józefowie we wrześniu i październiku 2011r. MOPS Józefów 1379
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne MOPS Józefów 903
Zespół interdyscyplinarny MOPS Józefów 2354
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2011 r. MOPS Józefów 1247
Podsumowanie prac zespołu interdyscyplinarnego przy MOPS w Józefowie w 2010 r. MOPS Józefów 2913
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2010 r. MOPS Józefów 1322
Zbiórka darów rzeczowych dla powodzian MOPS Józefów 1422
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2010 r. MOPS Józefów 2615
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2009 r. MOPS Józefów 1179
Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego MOPS Józefów 1217
Informacje o zasadach korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2008 r. MOPS Józefów 1297
Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Józefowie MOPS Józefów 2184
Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów MOPS Józefów 1502
Inwestycje Gminne