Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Czerwcowy dyżur terapeutyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie porad z dziedziny uzależnień i przemocy - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 53
Dyżur terapeutyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie porad z dziedziny uzależnień i przemocy - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 115
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie o możliwości składania wniosków MOPS Józefów 1028
Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 647
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 508
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 560
Świadczenie wychowawcze - informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 1119
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 418
Świadczenie wychowawcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie MOPS Józefów 668
"Złotówka za złotówkę" - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 1377
Nowe świadczenie przyznawane przez MOPS w Józefowie MOPS Józefów 752
Apel o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu w Makowie MOPS Józefów 960
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2014 r. MOPS Józefów 866
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2013 r. MOPS Józefów 843
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2013 r. MOPS Józefów 858
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2012 r. MOPS Józefów 1194
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych MOPS Józefów 1011
Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) MOPS Józefów 1114
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2012 r. MOPS Józefów 1179
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2011 r. MOPS Józefów 846
Szkolenie partnerów programu FreD goes net MOPS Józefów 1177
Działania profilaktyczne w szkołach zorganizowane przez MOPS w Józefowie we wrześniu i październiku 2011r. MOPS Józefów 1418
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne MOPS Józefów 935
Zespół interdyscyplinarny MOPS Józefów 2393
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2011 r. MOPS Józefów 1278
Podsumowanie prac zespołu interdyscyplinarnego przy MOPS w Józefowie w 2010 r. MOPS Józefów 2954
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2010 r. MOPS Józefów 1354
Zbiórka darów rzeczowych dla powodzian MOPS Józefów 1459
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2010 r. MOPS Józefów 2646
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2009 r. MOPS Józefów 1212
Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego MOPS Józefów 1251
Informacje o zasadach korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2008 r. MOPS Józefów 1332
Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Józefowie MOPS Józefów 2215
Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów MOPS Józefów 1537
Inwestycje Gminne