Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 216
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie o możliwości składania wniosków MOPS Józefów 317
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 321
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 431
Świadczenie wychowawcze - informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 985
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 300
Świadczenie wychowawcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie MOPS Józefów 547
"Złotówka za złotówkę" - MOPS w Józefowie MOPS Józefów 1237
Nowe świadczenie przyznawane przez MOPS w Józefowie MOPS Józefów 623
Apel o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu w Makowie MOPS Józefów 830
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2014 r. MOPS Józefów 735
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2013 r. MOPS Józefów 714
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2013 r. MOPS Józefów 764
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2012 r. MOPS Józefów 1066
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych MOPS Józefów 894
Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) MOPS Józefów 991
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2012 r. MOPS Józefów 1085
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2011 r. MOPS Józefów 737
Szkolenie partnerów programu FreD goes net MOPS Józefów 1064
Działania profilaktyczne w szkołach zorganizowane przez MOPS w Józefowie we wrześniu i październiku 2011r. MOPS Józefów 1300
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne MOPS Józefów 832
Zespół interdyscyplinarny MOPS Józefów 2268
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2011 r. MOPS Józefów 1174
Podsumowanie prac zespołu interdyscyplinarnego przy MOPS w Józefowie w 2010 r. MOPS Józefów 2822
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2010 r. MOPS Józefów 1240
Zbiórka darów rzeczowych dla powodzian MOPS Józefów 1348
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - edycja 2010 r. MOPS Józefów 2533
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" - podsumowanie edycji 2009 r. MOPS Józefów 1103
Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego MOPS Józefów 1138
Informacje o zasadach korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2008 r. MOPS Józefów 1224
Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Józefowie MOPS Józefów 2112
Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów MOPS Józefów 1425
Inwestycje Gminne