Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs ofert dla NGO

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 33
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. Budowa wiaty turystycznej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 198
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 642
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 512
Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 16 maja 2018 r. Urząd Miejski w Józefowie 974
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Administrator 1236
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. "Józefowskie delfiny" Urząd Miejski w Józefowie 1462
Otwarty nabór partnerów p.n.: "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" Urząd Miejski w Józefowie 1462
Wyniki otwartych konkursów ofert w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1429
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1201
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 764
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r. Urząd Miejski w Józefowie 848
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Urząd Miejski w Józefowie 793
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 789
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1303
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1452
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1353
Wyniki otwartego konkursy ofert Urząd Miejski w Józefowie 1265
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1330
Informacja Burmistrza Józefowa z dnia 28.12.2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2203
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2464
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2512
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 1553
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2178
Informacja o wpłynięciu oferty Urząd Miejski w Józefowie 2010
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Administrator 2648
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2379
II otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 2940
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 2994
IX otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 Urząd Miejski w Józefowie 2807
Inwestycje Gminne