Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs ofert dla NGO

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 429
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 338
Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 16 maja 2018 r. Urząd Miejski w Józefowie 795
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Administrator 1115
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. "Józefowskie delfiny" Urząd Miejski w Józefowie 1373
Otwarty nabór partnerów p.n.: "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" Urząd Miejski w Józefowie 1388
Wyniki otwartych konkursów ofert w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1355
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1119
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 696
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r. Urząd Miejski w Józefowie 762
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Urząd Miejski w Józefowie 727
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 736
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1250
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1384
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1300
Wyniki otwartego konkursy ofert Urząd Miejski w Józefowie 1208
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1257
Informacja Burmistrza Józefowa z dnia 28.12.2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2140
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2418
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2462
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 1467
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2106
Informacja o wpłynięciu oferty Urząd Miejski w Józefowie 1932
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Administrator 2576
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2292
II otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 2860
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 2917
IX otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 Urząd Miejski w Józefowie 2727
VIII otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 Urząd Miejski w Józefowie 2554
VII otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 Urząd Miejski w Józefowie 2525
Inwestycje Gminne