Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs ofert dla NGO

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. Urząd Miejski w Józefowie 695
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 301
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. Budowa wiaty turystycznej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 798
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 1254
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 1108
Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 16 maja 2018 r. Urząd Miejski w Józefowie 1312
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Administrator 1563
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. "Józefowskie delfiny" Urząd Miejski w Józefowie 1753
Otwarty nabór partnerów p.n.: "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" Urząd Miejski w Józefowie 1746
Wyniki otwartych konkursów ofert w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1706
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1471
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1058
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r. Urząd Miejski w Józefowie 1078
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Urząd Miejski w Józefowie 1039
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 989
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1527
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1698
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1555
Wyniki otwartego konkursy ofert Urząd Miejski w Józefowie 1510
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1583
Informacja Burmistrza Józefowa z dnia 28.12.2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2414
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2644
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2708
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 1856
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2449
Informacja o wpłynięciu oferty Urząd Miejski w Józefowie 2275
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Administrator 2891
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2642
II otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 3215
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 3272
Inwestycje Gminne