Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs ofert dla NGO

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 165
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 122
Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 16 maja 2018 r. Urząd Miejski w Józefowie 622
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Administrator 903
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. "Józefowskie delfiny" Urząd Miejski w Józefowie 1295
Otwarty nabór partnerów p.n.: "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" Urząd Miejski w Józefowie 1311
Wyniki otwartych konkursów ofert w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1284
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1056
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 646
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r. Urząd Miejski w Józefowie 703
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Urząd Miejski w Józefowie 670
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 696
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1204
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1335
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1258
Wyniki otwartego konkursy ofert Urząd Miejski w Józefowie 1159
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1205
Informacja Burmistrza Józefowa z dnia 28.12.2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2093
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2362
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2420
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 1393
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2039
Informacja o wpłynięciu oferty Urząd Miejski w Józefowie 1867
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Administrator 2515
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2226
II otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 2792
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2014 Urząd Miejski w Józefowie 2852
IX otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 Urząd Miejski w Józefowie 2654
VIII otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 Urząd Miejski w Józefowie 2486
VII otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 Urząd Miejski w Józefowie 2466
Inwestycje Gminne