Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych Urząd Miejski w Józefowie 39
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 149
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest Urząd Miejski w Józefowie 184
Zapytanie ofertowe na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Długi Kąt - Osada Urząd Miejski w Józefowie 340
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim Urząd Miejski w Józefowie 342
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach Urząd Miejski w Józefowie 391
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 509
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 MOK Józefów 592
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Urząd Miejski w Józefowie 469
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 465
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 863
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1703
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1032
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 886
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Józefowie 485
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 410
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 378
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince Urząd Miejski w Józefowie 691
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach Urząd Miejski w Józefowie 596
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne Urząd Miejski w Józefowie 722
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 1243
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej Urząd Miejski w Józefowie 1304
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1088
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia Urząd Miejski w Józefowie 1737
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny Urząd Miejski w Józefowie 1782
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1624
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 MOK Józefów 6640
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych Urząd Miejski w Józefowie 1015
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne Urząd Miejski w Józefowie 662
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 873
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 780
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych Urząd Miejski w Józefowie 872
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej Urząd Miejski w Józefowie 685
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 809
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 666
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 871
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1227
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie Urząd Miejski w Józefowie 946
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1485
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1046
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1161
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 1058
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1211
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1733
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana Urząd Miejski w Józefowie 988
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Urząd Miejski w Józefowie 1810
Zapytanie ofertowe na: Remont-modernizację drogi gminnej Długi Kąt - Górniki Urząd Miejski w Józefowie 1252
Zapytanie ofertowe na: Wymianę drzwi wewnętrznych w budynku WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1156
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w miejscowości Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1193
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych przy ulicy Źródlanej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1115
Inwestycje Gminne