Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2017/2018 Urząd Miejski w Józefowie 178
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2017/2018 Urząd Miejski w Józefowie 188
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby "Klub Senior +" w miejscowości Długi Kąt-Osada Urząd Miejski w Józefowie 236
Przetarg na: Dostawa i montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę Urząd Miejski w Józefowie 406
Zapytanie ofertowe na: Modernizację Świetlicy Środowiskowej w Długim Kącie Urząd Miejski w Józefowie 340
Zapytanie ofertowe na: Modernizację Świetlicy Środowiskowej w Długim Kącie Urząd Miejski w Józefowie 326
Zapytanie ofertowe na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Urząd Miejski w Józefowie 325
Przetarg na: Dostawa i montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę Urząd Miejski w Józefowie 644
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 Urząd Miejski w Józefowie 394
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji technicznej II etapu zagospodarowania doliny rzeki Nepryszki Urząd Miejski w Józefowie 439
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 418
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Urząd Miejski w Józefowie 437
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 387
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych Urząd Miejski w Józefowie 335
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych Urząd Miejski w Józefowie 308
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 367
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest Urząd Miejski w Józefowie 434
Zapytanie ofertowe na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Długi Kąt - Osada Urząd Miejski w Józefowie 510
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim Urząd Miejski w Józefowie 523
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach Urząd Miejski w Józefowie 504
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 705
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 MOK Józefów 3343
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Urząd Miejski w Józefowie 586
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 595
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1111
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 2422
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1202
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 1393
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Józefowie 592
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 541
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 515
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince Urząd Miejski w Józefowie 813
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach Urząd Miejski w Józefowie 704
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne Urząd Miejski w Józefowie 853
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 1419
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej Urząd Miejski w Józefowie 1457
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1210
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia Urząd Miejski w Józefowie 1891
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny Urząd Miejski w Józefowie 1908
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1786
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 MOK Józefów 7101
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych Urząd Miejski w Józefowie 1135
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne Urząd Miejski w Józefowie 800
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1073
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 959
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych Urząd Miejski w Józefowie 1041
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej Urząd Miejski w Józefowie 852
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 957
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 822
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 1016
Inwestycje Gminne