Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim Urząd Miejski w Józefowie 111
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach Urząd Miejski w Józefowie 262
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 373
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 MOK Józefów 369
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Urząd Miejski w Józefowie 383
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 382
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 716
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1474
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów Urząd Miejski w Józefowie 931
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 694
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Józefowie 429
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 353
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 306
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince Urząd Miejski w Józefowie 639
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach Urząd Miejski w Józefowie 532
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne Urząd Miejski w Józefowie 665
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 1172
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej Urząd Miejski w Józefowie 1231
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1044
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia Urząd Miejski w Józefowie 1675
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny Urząd Miejski w Józefowie 1739
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1564
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 MOK Józefów 6461
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych Urząd Miejski w Józefowie 963
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne Urząd Miejski w Józefowie 615
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 793
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 736
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych Urząd Miejski w Józefowie 823
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej Urząd Miejski w Józefowie 621
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 762
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 613
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 830
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1179
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie Urząd Miejski w Józefowie 900
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1435
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1001
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1114
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 1016
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1166
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1681
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana Urząd Miejski w Józefowie 952
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Urząd Miejski w Józefowie 1764
Zapytanie ofertowe na: Remont-modernizację drogi gminnej Długi Kąt - Górniki Urząd Miejski w Józefowie 1204
Zapytanie ofertowe na: Wymianę drzwi wewnętrznych w budynku WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1112
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w miejscowości Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1156
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych przy ulicy Źródlanej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1060
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w Józefowie wraz z przebudową chodnika Urząd Miejski w Józefowie 1152
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża sanitarna Urząd Miejski w Józefowie 877
Zapytanie ofertowe na: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Górecko Kościelne Urząd Miejski w Józefowie 885
Zapytanie ofertowe na: Na wykonanie operatu szacunkowego Urząd Miejski w Józefowie 1402
Inwestycje Gminne