Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zamówienia publiczne

Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 13 czerwiec 2017 139
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 05 czerwiec 2017 208
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych 24 maj 2017 214
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych 23 maj 2017 202
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 15 maj 2017 261
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest 09 maj 2017 245
Zapytanie ofertowe na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Długi Kąt - Osada 03 kwiecień 2017 387
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim 24 marzec 2017 388
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach 01 marzec 2017 430
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. 14 luty 2017 569
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 14 luty 2017 897
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 06 luty 2017 492
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie 30 styczeń 2017 494
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie 26 styczeń 2017 919
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie 23 grudzień 2016 1873
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów 15 grudzień 2016 1067
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 15 listopad 2016 984
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych 09 listopad 2016 514
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 09 listopad 2016 441
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie 08 listopad 2016 407
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince 05 październik 2016 715
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach 28 wrzesień 2016 622
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne 06 wrzesień 2016 748
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 09 sierpień 2016 1274
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej 12 lipiec 2016 1348
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 21 czerwiec 2016 1113
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia 22 kwiecień 2016 1776
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny 19 kwiecień 2016 1807
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 23 luty 2016 1656
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 08 luty 2016 6734
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych 05 luty 2016 1041
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne 22 styczeń 2016 685
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie 22 grudzień 2015 911
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie 21 grudzień 2015 817
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych 10 grudzień 2015 905
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej 23 listopad 2015 720
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 19 listopad 2015 843
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16 listopad 2015 693
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 28 październik 2015 892
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 05 październik 2015 1252
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie 28 wrzesień 2015 969
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 25 wrzesień 2015 1513
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 09 wrzesień 2015 1075
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 20 sierpień 2015 1186
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 29 lipiec 2015 1085
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 28 lipiec 2015 1237
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie 08 czerwiec 2015 1755
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana 19 maj 2015 1011
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej 06 maj 2015 1837
Zapytanie ofertowe na: Remont-modernizację drogi gminnej Długi Kąt - Górniki 06 maj 2015 1277
Inwestycje Gminne