Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zamówienia publiczne

Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie 23 grudzień 2016 3352
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów 15 grudzień 2016 1646
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 15 listopad 2016 2401
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych 09 listopad 2016 797
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 09 listopad 2016 850
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie 08 listopad 2016 785
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince 05 październik 2016 1082
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach 28 wrzesień 2016 967
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne 06 wrzesień 2016 1163
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 09 sierpień 2016 1703
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej 12 lipiec 2016 1738
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 21 czerwiec 2016 1431
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia 22 kwiecień 2016 2222
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny 19 kwiecień 2016 2183
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 23 luty 2016 1984
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 08 luty 2016 7486
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych 05 luty 2016 1384
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne 22 styczeń 2016 1009
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie 22 grudzień 2015 1551
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie 21 grudzień 2015 1148
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych 10 grudzień 2015 1253
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej 23 listopad 2015 1053
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 19 listopad 2015 1124
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16 listopad 2015 1006
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 28 październik 2015 1180
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 05 październik 2015 1514
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie 28 wrzesień 2015 1281
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 25 wrzesień 2015 1794
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 09 wrzesień 2015 1398
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 20 sierpień 2015 1437
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 29 lipiec 2015 1365
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 28 lipiec 2015 1451
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie 08 czerwiec 2015 2029
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana 19 maj 2015 1200
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej 06 maj 2015 2060
Zapytanie ofertowe na: Remont-modernizację drogi gminnej Długi Kąt - Górniki 06 maj 2015 1492
Zapytanie ofertowe na: Wymianę drzwi wewnętrznych w budynku WTZ w Józefowie 04 maj 2015 1465
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w miejscowości Józefów 21 kwiecień 2015 1417
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych przy ulicy Źródlanej w Józefowie 01 kwiecień 2015 1327
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w Józefowie wraz z przebudową chodnika 24 marzec 2015 1412
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża sanitarna 19 marzec 2015 1136
Zapytanie ofertowe na: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Górecko Kościelne 19 marzec 2015 1157
Zapytanie ofertowe na: Na wykonanie operatu szacunkowego 11 marzec 2015 1588
Przetarg na: Dostawę i montaż mebli dla MBP w Józefowie 22 styczeń 2015 1248
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 26 listopad 2014 1169
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015 24 listopad 2014 1658
Zapytanie ofertowe na: Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania 14 listopad 2014 1124
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16 październik 2014 4045
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów 01 październik 2014 1521
Zapytanie ofertowe na: Likwidację barier architektonicznych w SP Górecko Stare - część II 23 wrzesień 2014 1036
Inwestycje Gminne