Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zamówienia publiczne

Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 29 lipiec 2015 1163
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 28 lipiec 2015 1310
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie 08 czerwiec 2015 1819
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana 19 maj 2015 1058
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej 06 maj 2015 1872
Zapytanie ofertowe na: Remont-modernizację drogi gminnej Długi Kąt - Górniki 06 maj 2015 1309
Zapytanie ofertowe na: Wymianę drzwi wewnętrznych w budynku WTZ w Józefowie 04 maj 2015 1212
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w miejscowości Józefów 21 kwiecień 2015 1230
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych przy ulicy Źródlanej w Józefowie 01 kwiecień 2015 1153
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w Józefowie wraz z przebudową chodnika 24 marzec 2015 1238
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża sanitarna 19 marzec 2015 968
Zapytanie ofertowe na: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Górecko Kościelne 19 marzec 2015 984
Zapytanie ofertowe na: Na wykonanie operatu szacunkowego 11 marzec 2015 1459
Przetarg na: Dostawę i montaż mebli dla MBP w Józefowie 22 styczeń 2015 1089
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 26 listopad 2014 1036
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015 24 listopad 2014 1503
Zapytanie ofertowe na: Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania 14 listopad 2014 993
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16 październik 2014 3923
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów 01 październik 2014 1359
Zapytanie ofertowe na: Likwidację barier architektonicznych w SP Górecko Stare - część II 23 wrzesień 2014 914
Zapytanie ofertowe na: Likwidację barier architektonicznych w SP Górecko Stare - część I 23 wrzesień 2014 854
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 13 sierpień 2014 1542
Zapytanie ofertowe na: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Długim Kącie 28 lipiec 2014 1360
Przetarg na: Remont-modernizację dróg gminnych oraz powierzchni parkingowych 04 lipiec 2014 1122
Zapytanie ofertowe na: Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania 24 czerwiec 2014 1141
Przetarg na: Remont-modernizację dróg gminnych oraz powierzchni parkingowych 05 czerwiec 2014 1010
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w Józefowie 16 maj 2014 2384
Przetarg na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim 31 marzec 2014 1250
Przetarg na: Remont połączony z modernizacją Remizy OSP w Majdanie Nepryskim 19 marzec 2014 1378
Przetarg na: Modernizację - remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie 05 marzec 2014 2309
Przetarg nieograniczony na: Remont-modernizację dróg gminnych w miejscowościach Górniki, Majdan Nepryski, Józefów 20 luty 2014 1280
Zapytanie ofertowe na: Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 03 luty 2014 1147
Zapytanie ofertowe na: Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 17 styczeń 2014 1682
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych 03 grudzień 2013 2020
Zapytanie ofertowe na: Budowę odcinka wodociągu w miejscowości Siedliska 15 listopad 2013 1097
Przetarg nieograniczony na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych 02 październik 2013 1193
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej 23 wrzesień 2013 2881
Przetarg nieograniczony na: Odśnieżane dróg gminnych i wewnętrznych 09 wrzesień 2013 1032
Przetarg nieograniczony na: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Józefów w roku szkolnym 2013/2014 09 sierpień 2013 1497
Przetarg nieograniczony na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim 29 lipiec 2013 878
Zapytanie ofertowe na: Remont i modernizację remizy OSP w Józefowie 25 lipiec 2013 1078
Przetarg nieograniczony na: Likwidację barier architektonicznych w SZS w Józefowie 24 lipiec 2013 930
Przetarg nieograniczony na: Remont połączony z modernizacją świetlicy OSP w Brzezinach 22 lipiec 2013 1177
Przetarg nieograniczony na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Górniki 17 lipiec 2013 846
Przetarg nieograniczony na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie 16 lipiec 2013 1701
Przetarg nieograniczony na: Rozbudowę budynku gospodarczego z adaptacją na mieszkania chronione 16 lipiec 2013 897
Przetarg nieograniczony na : Budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Stanisławów 25 czerwiec 2013 962
Przetarg nieograniczony na: Remont - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Długi Kąt 21 czerwiec 2013 957
Przetarg nieograniczony na : Remont - przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Długi Kąt Prefabet 19 czerwiec 2013 888
Przetarg nieograniczony na : Remont ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Majdan Nepryski - Siedliska 18 czerwiec 2013 890
Inwestycje Gminne