Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zamówienia publiczne

Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Przetarg na: Dostawa i montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę 24 sierpień 2017 1488
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 26 lipiec 2017 1287
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji technicznej II etapu zagospodarowania doliny rzeki Nepryszki 03 lipiec 2017 1014
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 27 czerwiec 2017 1020
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 13 czerwiec 2017 1226
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 05 czerwiec 2017 928
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych 24 maj 2017 865
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych 23 maj 2017 827
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 15 maj 2017 819
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest 09 maj 2017 1185
Zapytanie ofertowe na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Długi Kąt - Osada 03 kwiecień 2017 987
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim 24 marzec 2017 1054
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach 01 marzec 2017 942
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. 14 luty 2017 1312
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 14 luty 2017 4473
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 06 luty 2017 960
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie 30 styczeń 2017 1006
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie 26 styczeń 2017 1623
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie 23 grudzień 2016 3709
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów 15 grudzień 2016 1831
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 15 listopad 2016 2773
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych 09 listopad 2016 949
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 09 listopad 2016 998
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie 08 listopad 2016 951
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince 05 październik 2016 1255
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach 28 wrzesień 2016 1224
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne 06 wrzesień 2016 1342
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 09 sierpień 2016 1870
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej 12 lipiec 2016 1926
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 21 czerwiec 2016 1573
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia 22 kwiecień 2016 2400
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny 19 kwiecień 2016 2347
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 23 luty 2016 2124
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 08 luty 2016 7696
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych 05 luty 2016 1534
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne 22 styczeń 2016 1166
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie 22 grudzień 2015 1852
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie 21 grudzień 2015 1292
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych 10 grudzień 2015 1398
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej 23 listopad 2015 1217
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 19 listopad 2015 1246
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16 listopad 2015 1164
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 28 październik 2015 1324
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 05 październik 2015 1644
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie 28 wrzesień 2015 1431
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 25 wrzesień 2015 1942
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 09 wrzesień 2015 1541
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 20 sierpień 2015 1694
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 29 lipiec 2015 1511
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 28 lipiec 2015 1612
Inwestycje Gminne