Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dialog społeczny, petycje

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Konsultacje - Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej Urząd Miejski w Józefowie 358
Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej Urząd Miejski w Józefowie 352
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2021 Urząd Miejski w Józefowie 657
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Urząd Miejski w Józefowie 587
Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 825
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Urząd Miejski w Józefowie 850
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 989
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Urząd Miejski w Józefowie 822
Petycja do rolników z terenu Gminy Józefów ws. uprawy konopi przemysłowych Urząd Miejski w Józefowie 883
Petycja do Kierownika JST Urząd Miejski w Józefowie 959
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego Urząd Miejski w Józefowie 1095
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 1035
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1606
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania Urząd Miejski w Józefowie 1624
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023 Urząd Miejski w Józefowie 1886
Partycypacja społeczna w trakcie opracowania LPR Urząd Miejski w Józefowie 1771
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Józefowie 2185
Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Urząd Miejski w Józefowie 1489
Konsultacje społeczne w ramach oddziaływania na środowisko dla "Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego" Urząd Miejski w Józefowie 2617
Konsulatcje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Nepryski Urząd Miejski w Józefowie 2742
Konsultacje społeczne w sprawie Strategii i Programu Rozwoju Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 2513
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Józefowa z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2413
Informacja dotycząca "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Józefów" Urząd Miejski w Józefowie 1319
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 1674
Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1778
Konsultacje społeczne wieloletniego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Administrator 1423
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 2017
Konsultacje z oprganizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1974
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Urząd Miejski w Józefowie 2013
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Urząd Miejski w Józefowie 3247
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 6006
Plany i strategie rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 7613
Inwestycje Gminne