Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dialog społeczny, petycje

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2021 Urząd Miejski w Józefowie 286
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Urząd Miejski w Józefowie 237
Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 489
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Urząd Miejski w Józefowie 583
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 744
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Urząd Miejski w Józefowie 656
Petycja do rolników z terenu Gminy Józefów ws. uprawy konopi przemysłowych Urząd Miejski w Józefowie 726
Petycja do Kierownika JST Urząd Miejski w Józefowie 789
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego Urząd Miejski w Józefowie 899
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 859
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1434
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania Urząd Miejski w Józefowie 1477
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023 Urząd Miejski w Józefowie 1723
Partycypacja społeczna w trakcie opracowania LPR Urząd Miejski w Józefowie 1625
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Józefowie 2045
Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Urząd Miejski w Józefowie 1358
Konsultacje społeczne w ramach oddziaływania na środowisko dla "Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego" Urząd Miejski w Józefowie 2481
Konsulatcje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Nepryski Urząd Miejski w Józefowie 2616
Konsultacje społeczne w sprawie Strategii i Programu Rozwoju Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 2385
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Józefowa z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2265
Informacja dotycząca "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Józefów" Urząd Miejski w Józefowie 1200
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 1559
Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1662
Konsultacje społeczne wieloletniego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Administrator 1310
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1893
Konsultacje z oprganizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1859
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Urząd Miejski w Józefowie 1881
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Urząd Miejski w Józefowie 3124
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 5889
Plany i strategie rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 7360
Inwestycje Gminne