Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dialog społeczny

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023 Urząd Miejski w Józefowie 260
Partycypacja społeczna w trakcie opracowania LPR Urząd Miejski w Józefowie 221
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Józefowie 612
Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Urząd Miejski w Józefowie 779
Konsultacje społeczne w ramach oddziaływania na środowisko dla "Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego" Urząd Miejski w Józefowie 1897
Konsulatcje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Nepryski Urząd Miejski w Józefowie 2159
Konsultacje społeczne w sprawie Strategii i Programu Rozwoju Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1923
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Józefowa z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 1894
Informacja dotycząca "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Józefów" Urząd Miejski w Józefowie 842
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 1187
Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1301
Konsultacje społeczne wieloletniego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Administrator 974
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1490
Konsultacje z oprganizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1483
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Urząd Miejski w Józefowie 1479
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Urząd Miejski w Józefowie 2767
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 5522
Plany i strategie rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 6701
Inwestycje Gminne