Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dialog społeczny

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 704
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania Urząd Miejski w Józefowie 864
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023 Urząd Miejski w Józefowie 1098
Partycypacja społeczna w trakcie opracowania LPR Urząd Miejski w Józefowie 1134
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Józefowie 1538
Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Urząd Miejski w Józefowie 1066
Konsultacje społeczne w ramach oddziaływania na środowisko dla "Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego" Urząd Miejski w Józefowie 2145
Konsulatcje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Nepryski Urząd Miejski w Józefowie 2334
Konsultacje społeczne w sprawie Strategii i Programu Rozwoju Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 2121
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Józefowa z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2014
Informacja dotycząca "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Józefów" Urząd Miejski w Józefowie 954
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 1299
Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1410
Konsultacje społeczne wieloletniego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Administrator 1083
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1612
Konsultacje z oprganizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1609
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Urząd Miejski w Józefowie 1637
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Urząd Miejski w Józefowie 2877
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 5654
Plany i strategie rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 6856
Inwestycje Gminne