Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dialog społeczny, petycje

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Józefowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 682
Informacja dotycząca udziału społeczeństwa w sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Józefów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 Urząd Miejski w Józefowie 749
Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 789
Konsultacje - Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej Urząd Miejski w Józefowie 1087
Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej Urząd Miejski w Józefowie 1060
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2021 Urząd Miejski w Józefowie 889
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Urząd Miejski w Józefowie 838
Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 1038
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Urząd Miejski w Józefowie 1053
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1185
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Urząd Miejski w Józefowie 994
Petycja do rolników z terenu Gminy Józefów ws. uprawy konopi przemysłowych Urząd Miejski w Józefowie 1060
Petycja do Kierownika JST Urząd Miejski w Józefowie 1149
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego Urząd Miejski w Józefowie 1292
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 1228
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1794
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania Urząd Miejski w Józefowie 1797
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023 Urząd Miejski w Józefowie 2058
Partycypacja społeczna w trakcie opracowania LPR Urząd Miejski w Józefowie 1947
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Józefowie 2378
Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Urząd Miejski w Józefowie 1645
Konsultacje społeczne w ramach oddziaływania na środowisko dla "Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego" Urząd Miejski w Józefowie 2772
Konsulatcje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Nepryski Urząd Miejski w Józefowie 2905
Konsultacje społeczne w sprawie Strategii i Programu Rozwoju Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 2660
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Józefowa z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2559
Informacja dotycząca "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Józefów" Urząd Miejski w Józefowie 1441
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 1809
Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1913
Konsultacje społeczne wieloletniego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Administrator 1548
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 2155
Konsultacje z oprganizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 2102
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Urząd Miejski w Józefowie 2156
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Urząd Miejski w Józefowie 3379
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 6155
Plany i strategie rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 7941
Inwestycje Gminne