Ratujemy i Uczymy Ratować11 lutego 2020 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami: panią Aleksandrą Dura z Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie i panem Dawidem Łepikiem z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Celem ich wizyty było przypomnienie i utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" Fundacji WOŚP. Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły pani Edyta Nieśpiał, która zwróciła uwagę na ważną i odpowiedzialną pracę strażaków.

Następnie pan Dawid Łepik przypomniał teoretyczne zasady udzielania pierwszej pomocy, a później zademonstrował urządzenie, które wywołało wśród dzieci duże zaciekawienie. Był to defibrylator AED - urządzenie wydające komendy głosowe, instruujące nas krok po kroku, co należy robić w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, a które w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową jest sposobem na uratowanie komuś życia. Jego prosta konstrukcja pozwala, aby mógł go użyć każdy w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy też centra handlowe.

W dalszej części spotkania uczniowie pod bacznym okiem gości i nauczycieli mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, ćwicząc na fantomach. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, które pogłębiły i utrwaliły ich wiedzę i umiejętności o tym, jak zachować się i jak pomóc w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.

Szkolny koordynator Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" Ewa Buczkowska i wychowawczynie klas IIa i IIIa Monika PasierbiewiczEwa Lipian.

Społeczność szkolna składa strażakom pani Aleksandrze Durapanu Dawidowi Łepikowi podziękowania za przeprowadzenie praktycznych warsztatów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ratujemy i Uczymy Ratować Ratujemy i Uczymy Ratować Ratujemy i Uczymy Ratować
Ratujemy i Uczymy Ratować Ratujemy i Uczymy Ratować Ratujemy i Uczymy Ratować