Lekcja przyrodyZima w tym roku nie jest mroźna i śnieżna, lecz i tak jest  to trudny okres dla  wielu zwierząt, które mają ograniczony dostęp do pożywienia oraz wody. Umiejętność  dokarmiania ptaków to prawdziwa sztuka. W dniu 10.02.2020 r. na lekcji przyrody uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie wzięli udział w zajęciach, które przeprowadził inspektor do spraw leśnictwa Pan Dariusz Słupski, pracownik Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. W czasie lekcji uczniowie mieli okazję do obejrzenia ciekawej prezentacji multimedialnej i zapoznania się z ptakami, które żyją w naszym otoczeniu. Lekcja minęła bardzo ciekawie, a na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Koordynatorem spotkania była pani Ewa Lipian, która wraz z uczniami składa serdeczne podziękowania za ciekawą prelekcję oraz profesjonalną współpracę Panu Dariuszowi Słupskiemu.

Lekcja przyrody Lekcja przyrody Lekcja przyrody