"Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!"

Aby lepiej zrozumieć tajemnicę Świętych obcowania na lekcji religii pod kierunkiem katechety p. Bernardy Hejzner uczniowie klasy Va i Vb pracowali metodą projektu edukacyjnego. Przygotowali prezentację wybranego Świętego oraz samodzielnie wykonali strój. Podczas katechezy każdy uczeń w przebraniu Świętego ciekawie opowiadał Jego historię. Była to lekcja z pięknym przesłaniem, z którego wybrzmiewała prawda o życiu i śmierci w perspektywie radosnej nadziei.

Tajemnice Świętych Tajemnice Świętych