Próbna ewakuacja18 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.

Dokładnie o godzinie 10:00, po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz pozostali pracownicy, drogami ewakuacyjnymi  przedostali się  do punktu zbiórki, jakim jest boisko szkolne.

Nauczyciele złożyli Dyrektorowi Szkoły pani Edycie Nieśpiał meldunki o ilości ewakuowanych uczniów. Cała akcja przebiegała w spokoju i z dużym zdyscyplinowaniem. Wszyscy jej uczestnicy byli świadomi konieczności przeprowadzania takich prób, by w razie rzeczywistego zagrożenia móc wykorzystać zdobyte doświadczenia.

Jak co roku w organizacji próbnej ewakuacji towarzyszyli nam strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie. Po przeprowadzonej ewakuacji przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja