Dzień Edukacji NarodowejKolejny rok szkolny i znów nadszedł dzień 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji nie było w tym dniu zajęć dydaktycznych, a licznie zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie wspólnie z nauczycielami, pozostałymi pracownikami szkoły, rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi obejrzeli okolicznościową akademię. Uroczystość rozpoczął przewodniczący samorządu uczniowskiego dziękując wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, m.in. za trud codziennej pracy, cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość i wszelką pomoc. Następnie pani dyrektor Edyta Nieśpiał złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyła nagrody przyznane przez Burmistrza Józefowa pani Aleksandrze Kusztykiewicz, pani Ewie Buczkowskiej, pani Krystynie Mielniczekpanu Krzysztofowi Bazanowi oraz nagrody Dyrektora pani Joannie Krasce, pani Alicji Góra, pani Elżbiecie Olędzkiej pani Alicji Biszczanik, panu Tomaszowi Kukiełce, pani Marcie Ostaszpani Halinie Kasprzyk. Wdzięczność nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud wkładany w edukację i wychowanie dzieci wyraziła również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Rogowska.

W części artystycznej nie zabrakło podziękowań oraz życzeń skierowanych do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyrażonych wierszem, piosenką, a także krótkim żartem. W wyjątkowy sposób, bo poprzez piękny i efektowny taniec wyrazili swoją wdzięczność uczniowie klasy drugiej. Do słów podziękowań dołączono także słodki upominek i kwiatka.

Uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uroczystości. Współtworzyli scenariusz wykazując się pomysłowością, a także chętnie zaprezentowali swoje talenty i umiejętności.

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej