SZANOWNI RODZICE!

RekrutacjaZapraszamy do zapisów dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie na rok szkolny 2020/2021.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmuje się z urzędu. Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017 r. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Józefowa z dnia 23 stycznia 2020 r.

Do pobrania:

Edyta Nieśpiał
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie