Międzynarodowy  Dzień Języka OjczystegoMiędzynarodowy  Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego.  W SP w Józefowie  obchodziliśmy go nie tylko jednego dnia , lecz przez cały ostatni tydzień miesiąca.  W każdej klasie zwracano szczególną uwagę na konieczność dbania o język ojczysty, przeprowadzono pogadanki, pisano dyktanda ortograficzne, ćwiczono poprawną wymowę itp.

Uczniowie klasy Va  i  VIa   pod opieką swoich wychowawczyń  - p. Małgorzaty Rabiegi  i p. Elżbiety Kolaszyńskiej udali się na warsztaty językowe do  Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Józefowie. Pracownicy biblioteki przygotowali dla nich  poświęconą językowi polskiemu prezentację multimedialną;  uczniowie mogli także wysłuchać piosenek bez charakterystycznych dla naszego języka  głosek ę i ą,  poczuć się znawcami języka tworząc ,, stoliki eksperckie” oraz doskonalić swe umiejętności  dzięki językowym grom edukacyjnym.

W naszej szkolnej bibliotece z tej okazji pod kierunkiem p. Joanny Kraski przygotowano wystawę słowników i poradników języka polskiego. Chętni uczniowie mogli także rozwiązywać zagadki językowe, rebusy i krzyżówki, które zostały wyłożone na specjalnym stoliku . Zainteresowani mieli także do dyspozycji tzw. łamańce językowe, czyli trudne do wymówienia zdania i wierszyki służące ćwiczeniu dykcji. W bibliotece uczniowie wykonywali również  prace plastyczne i plakaty zachęcające do dbania o język ojczysty, które zostały  potem wyeksponowane w bibliotecznej czytelni.

Dzięki tym działaniom uświadomiono i przypomniano uczniom, jak ważne jest dbanie o język ojczysty, jego poprawność , piękno i bogactwo.

Dbajmy o nasz ojczysty język! Dbajmy o nasz ojczysty język! Dbajmy o nasz ojczysty język!
Dbajmy o nasz ojczysty język! Dbajmy o nasz ojczysty język! Dbajmy o nasz ojczysty język!