Gdy noc piekielna zapadła nad światem,
Co oślepł od krzywd naszych krwawych znamion,
Tyś najpiękniejszym skończył poematem!
Dałeś Ojczyźnie dwoje młodych ramion,
A Bóg - męczeństwa dał Ci przy nich dzielność,
A Polska - w sercach braci - nieśmiertelność.
(Dziennik Literacki R. 1863 nr 76)

157 rocznica śmierci Patrona Szkoły24 kwietnia 1863 r. w pobliżu Józefowa rozegrała się jedna z bitew Powstania Styczniowego. Wśród poległych w niej powstańców był młody poeta Mieczysław Romanowski. Od pięćdziesięciu lat jest on patronem Szkoły Podstawowej w Józefowie. Każda rocznica śmierci poety to dla społeczności szkolnej okazja do przypomnienia jego biografii i twórczości oraz do krzewienia wśród młodych ludzi postawy patriotyzmu. Jak co  roku, również w tym trudnym czasie, pamiętamy o naszym patronie. Uporządkowane zostały miejsca pamięci z nim związane i zapalone symboliczne znicze.

Szczególny wymiar mają w edukacji dzieci i młodzieży słowa poświęcone poecie,  napisane  ponad sto lat temu: "Wierszami swoimi zachęcał rodaków do miłości ojczyzny i sam ją całym swoim sercem gorącym miłował, a tę miłość stwierdził śmiercią bohaterską. To też pamięć jego żyć będzie w sercach polskich póki one bić będą". (K. Wróblewski, Mieczysław Romanowski. W czterdziestą rocznicę zgonu poety. Lwów 1903)

Opiekunowie SU

157 rocznica śmierci Patrona Szkoły 157 rocznica śmierci Patrona Szkoły