Bieg po zdrowie - program antytytoniowej edukacji zdrowotnejW roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej w Józefowie przystąpili do IV edycji programu "Bieg po zdrowie". Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Bieg po zdrowie - program antytytoniowej edukacji zdrowotnejProgram został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych oraz dwóch spotkań z rodzicami. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Zajęcia w programie "Bieg po zdrowie" realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących. Podczas cyklu zajęć dzieci m.in. liczyły koszty, jakie generuje palenie papierosów, przeprowadzały wywiady na temat: "Dlaczego nie palę"; opracowywały plakaty przedstawiające skutki palenia papierosów.

Bieg po zdrowie - program antytytoniowej edukacji zdrowotnejPonadto, pracując w grupach, tworzyły komiks będący poradnikiem pt. "Jak to zrobić, żeby nie palić papierosów", przygotowywały także reklamę dotyczącą niepalenia papierosów w formie haseł reklamowych lub rysunków. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Program cieszył się bardzo dobrą opinią wśród uczniów i ich rodziców. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, mocno zaangażowały się w prace domowe.

Koordynatorem projektu była pani Aleksandra Kusztykiewicz - wychowawca klasy IVa.