"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"
Wisława Szymborska

Czytam z Klasą lekturki spod chmurkiW roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie pod opieką wychowawcy Ewy Buczkowskiej i wychowawcy świetlicy Beaty Droździel realizowali innowację pedagogiczną "Czytam z Klasą lekturki spod chmurki" ogólnopolski projekt czytelniczy wspierający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III autorstwa pani Honoraty Szaneckiej. Celem innowacyjnego projektu było pogłębianie zainteresowań czytelniczych naszych uczniów, poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz dzielenie się pomysłami, działaniami na stronie grupy Czytam z Klasą na Facebooku z innymi uczestnikami projektu.

W grudniu uczniowie ukończyli realizację I modułu pt. "Fikuśne lekturki spod chmurki", w którym wykonali różne działania opisane we wcześniejszym sprawozdaniu, a były związane z omawianą lekturą: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)".

W II module pt. "Zwierzęce lekturki spod chmurki" uczniowie wybrali do przeczytania książkę Waldemara Cichonia "Cukierku, ty łobuzie", która przeczytana była w klasie i na świetlicy. Następnie wykonali takie działania: uzupełnili zadania w lekturniku, wykonali gazetkę zachęcająca do przeczytania lektury, zorganizowali w klasie i na świetlicy wystawę prac nawiązującą do głównego bohatera książki kota Marcela; wzięli udział w konkursie głośnego, pięknego czytania wybranych fragmentów lektury; wykonali podczas pracy grupowej na świetlicy plakat, a następnie zachęcili swoich kolegów z klas drugich i trzecich do wypożyczenia tej książki. Kolejne działanie było możliwe do zrealizowania dzięki uprzejmości mamy Amelki pani Katarzyny Zakrzewskiej, która umożliwiła spotkanie z lekarzem weterynarii panem Konradem Korzeniowskim z Krasnobrodu, który opowiedział uczniom na czym polega praca weterynarza, jak należy dbać o swoich pupilów oraz przypomniał o konieczności  zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami domowymi i nie tylko.

Realizację zadań z III modułu "Polskie lekturki spod chmurki” rozpoczęliśmy na początku marca, kiedy zajęcia odbywały się jeszcze w szkole, a dokończyliśmy zdalnie. Dzieci wybrały wiersze Jana BrzechwyJuliana Tuwima. Zgodnie ze swoimi upodobaniami, uczniowie wybrali ulubione utwory, wspólnie wyznaczyliśmy  datę konkursu  recytatorskiego- niestety ze względu na epidemię konkurs nie mógł się odbyć w normalnych warunkach. Zadania zaproponowane przez autorkę projektu uczniowie wykonali online. Najpierw recytowali wybrane przez siebie wiersze, wykonali sylwety głównego bohatera, zapisali w zeszytach metryczkę lektury, wykonali plakaty zachęcające do przeczytania tych wierszy, przygotowali przy wsparciu i pomocy rodziców pokaz mody baśniowej. Zgłębiali wiedzę o życiu i twórczości wspomnianych autorów książek. Wszystkie te działania dostarczyły naszym uczniom wiele radości, przyjemności z wykonanych działań, jak również wpłynęły na rozwój ich zainteresowań czytelniczych oraz  kreatywności.

Bardzo dziękujemy pomysłodawczyni pani Honoracie Szaneckiej za możliwość udziału w tym projekcie, pani dyrektor Edycie Nieśpiał za pomoc w realizacji zadań oraz wszystkim rodzicom, którzy wspierali  swoje pociechy w tak trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i mogliśmy bez większych przeszkód ukończyć projekt.

Oto skrót naszych działań z III modułu:

Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki
Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki Czytam z Klasą lekturki spod chmurki