Program Młodzi PrzedsiębiorczyProgram "Młodzi Przedsiębiorczy", realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, to innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach.

Program kształtuje takie umiejętności i postawy jak: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także kształtuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe.

W roku szkolnym 2019/2020 grupa uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Józefowie: Wojciech Karwan, Judyta Lipian, Szymon KudełkaMiłosz Wojciechowski pod kierunkiem pani Aleksandry Kusztykiewicz na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej zmagali się z zadaniami realizowanymi w 5 comiesięcznych etapach.

MODUŁ I – Nasz pomysł na firmę

Głównym zadaniem w tym module było znalezienie pomysłu na własny biznes. Następnie opracowanie i opisanie, czym, gdzie i jak będzie zajmować się firma; nadanie jej nazwy i stworzenie logo, a także ustalenie, kto czym będzie się zajmował w wirtualnym przedsiębiorstwie.

Nasz zespół zdecydował się na założenie wirtualnej kawiarni ze zdrowymi produktami pod nazwą "Ministerstwo Rozkoszy".

MODUŁ II – Badania rynku i konkurencji

W tym etapie należało przeprowadzić badania otoczenia rynkowego – konsumentów i konkurencji oraz przeanalizować wyniki tych badań pod kątem oceny wcześniejszych założeń dotyczących działalności kawiarni.

MODUŁ III – Strategia marketingowa firmy

Uczniowie w tym module przygotowali kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez nich produktów i usług.

MODUŁ IV – Finanse w firmie

Tym razem ósmoklasiści określili, ile pieniędzy będą potrzebować na otwarcie biznesu, skąd mogą pozyskać środki, a także zwrócili uwagę na comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy.

MODUŁ V – Rozwijanie kompetencji i zarządzanie talentami

W ostatnim, piątym module uczestnicy zastanawiali się nad swoimi talentami, ich rozwojem i wykorzystaniem w budowie własnej firmy. Określili też kluczowe cechy i kompetencje człowieka przedsiębiorczego.

Uczestnicy, realizując projekt, zdobyli doświadczenie w zakresie oszczędzania, inwestowania własnych środków finansowych, zarządzania budżetem oraz prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości, a także uczyli się nawiązywania współpracy, promowania własnych pomysłów.

Zadania często były trudne, wymagały kreatywności i nabycia nowych umiejętności, wymagały od uczniów ogromnego wkładu pracy i systematyczności.

Była to wartościowa przygoda, w trakcie której uczniowie udoskonalili swoje umiejętności pracy w grupie, rozwinęli wyobraźnię biznesową i nabrali przekonania, że założenie firmy jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Podsumowanie programu i świętowanie końca tej przygody odbyło się podczas zdalnej gali 22 czerwca.

Certyfikat