Europejski Dzień Języków ObcychW ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole  został zorganizowany konkurs międzyklasowy dla klas I-III oraz IV-VIII.

Każda klasa wylosowała kraj europejski i jej zadaniem było wykonanie plakatu z najważniejszymi informacjami na temat danego kraju oraz jego języka.

Plakat zawierał następujące treści:

  • stolica państwa;
  • waluta;
  • hymn;
  • symbole narodowe;
  • ciekawostki o kraju/języku;
  • wyrażenia w danym języku takie jak: dzień dobry/cześć; do widzenia; lubię Cię; dziękuję; proszę; przepraszam.

Następnie plakaty zostały wywieszone na korytarzach szkolnych. Zadaniem uczniów było zapamiętanie jak najwięcej informacji ze wszystkich plakatów z danej grupy oddziałów.

Klasy były reprezentowane przez dwie osoby, które wzięły udział w teście wiedzy, podczas którego odpowiadały na pytania dotyczące informacji z plakatów. Uczniowie przygotowali  również flagę wylosowanego kraju, którą unosili do góry, gdy chcieli udzielić odpowiedzi na dane pytanie.

I miejsce w kategorii plakat w grupie oddziałów I-III zajęła klasa III. W teście wiedzy zwyciężyli uczniowie klasy III - Antonio Scotti oraz Wojciech Litwin. W grupie klas IV-VIII miejsce I w kategorii plakat otrzymała klasa IV. W teście wiedzy zwyciężyły uczennice klasy VI - Anna Koman oraz Martyna Oleszczak. Uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat europejskich krajów oraz języków. Mogli przekonać się, że warto przykładać się do nauki języków obcych i poznawać kulturę innych krajów.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom zaangażowanym w świętowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych. Nad całością czuwała pani Diana Pakuła nauczycielka języka angielskiego.

Konkursy językowe Konkursy językowe Konkursy językowe
Konkursy językowe Konkursy językowe Konkursy językowe
Konkursy językowe Konkursy językowe Konkursy językowe