Informacja dla rodziców klas IV-VIIIDyrektor Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim przekazuje Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie kształcenia na odległość.
 

Załącznik: