Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę i montaż wyposażenia do Gminnego Klubu Dziecięcego"Kajtek" w Józefowie.


Specyfikacja (SIWZ):

 
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 3a - Formularz asortymentowo-cenowy (poglądowo).

PrzetargZałącznik nr 3a - Formularz asortymentowo-cenowy.

PrzetargZałącznik nr 4 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

PrzetargZałącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 7 - Wymagania dotyczące zainstalowanego systemu operacyjnego w laptopie.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.gifOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.

{DFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.