Treść ogłoszenia:

Przetarg Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Józefów.

Specyfikacja (SIWZ):

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

  1. Sprostowanie ogłoszenia przekazane dnia 10.05.2018 r.
  2. Zapytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ z dnia 10.05.2018 r.
  1. Sprostowanie ogłoszenia przekazane dnia 24.05.2018 r.
  2. Zmiana SIWZ z dnia 24.05.2018 r.

Wynik postępowania: