Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus.


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 4 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 5 - Projekt budowlany.

PrzetargZałącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

PrzetargZałącznik nr 7 - Przedmiar robót.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.