Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargZapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadań realizowanych w projekcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie".


Załączniki:

 
PrzetargZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.

PrzetargZałącznik nr 4 - Formularz w celu potwierdzenia doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.


Wynik postępowania:

 
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.