Treść ogłoszenia:

Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince.
 

Załączniki:

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PDFZałącznik nr 2 - Wykaz drzew do wycinki.

PDFZałącznik nr 3 - Lokalizacja drzew do wycinki.

Termin składa ofert do dnia 15 października 2016 r. na adres: Urząd Gminy w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów.