Drukuj
Zamówienia publiczne

Treść ogłoszenia:

Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych przy ulicy Źródlanej w Józefowie.
 

Załączniki:

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

PDFZałącznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy.

PDFZałącznik nr 4 - Rysunek pomocniczy.

PDFZałącznik nr 5 - Przedmiar robót.