Drukuj
Zamówienia publiczne

Treść ogłoszenia:

Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Górecko Kościelne.
 

Załączniki:

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

PDFZałącznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy.

PDFZałącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa.

PDFZałącznik nr 5 - Przedmiar robót.

PDFZałącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na: Budowę linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Górecko Kościelne.