Choć zima nie dotarła jeszcze nawet do półmetka Gmina Józefów już przygotowuje się do nowego sezonu turystycznego. Z myślą szczególnie o miłośnikach turystyki rowerowej właśnie wydała nową mapę "Józefów - rowerowa stolica Roztocza". - To czwarta wersja wydawnictwa, które po raz ...
Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku. Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa, która zwiększa limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie - ze 100 litrów do 110 litrów - ...
Od tego miesiąca można się starać o dodatek osłonowy. To nowe świadczenie, które ma zmniejszyć skutki rosnącej inflacji oraz cen paliw, gazu i energii. Mieszkańcy gminy Józefów mogą składać wnioski w tej sprawie przez internet, a w wersji papierowej przyjmuje je miejscowy ośrodek pomocy społecznej. Prawo do dodatku mają ...
Jest szansa, że Józefów dołączy do miejscowości, w których odbywają się Orszaki Trzech Króli. W czwartek 6 stycznia w mieście odbyły się pierwsze uliczne jasełka z okazji święta Objawienia Pańskiego, formalnie niezarejestrowane w Fundacji Orszak Trzech Króli, ale doświadczenia są na tyle pozytywne, że ...
Informuję, że od stycznia 2022 r. mieszkańcy Gminy Józefów mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym ...
Nasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do Rządowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 r. Celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Program ...
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Dotychczas złożono ponad 672 609 - deklaracji z ...

Urzędy i Instytucje

Informuję, że od stycznia 2022 r. mieszkańcy Gminy Józefów mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość ...
Gmina Józefów to jeden z najpiękniejszych zakątków Roztocza, miejsce w którym historia pozostawiła swoje liczne ślady, a wiele zaułków owiała legendą i tajemnicą. Położona w Puszczy Solskiej jest cudowną odskocznią od zgiełku miasta. Kusi turystów pięknymi krajobrazami, dziką przyrodą, świeżym powietrzem, ciszą i spokojem. ...
W związku z rozpoczęciem rejestracji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy, że od15 stycznia rozpoczęła się rejestracja dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia dla osób, które ukończyły 70 lat. Od 26 stycznia rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów ...
Szanowni Państwo, Po długim czasie oczekiwania rozpoczynamy realizację Projektu "OZE w Gminie Józefów - fotowoltaika" czyli montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach domów jednorodzinnych. W związku z tym osoby biorące udział w Projekcie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Józefowie, pokój nr. ...
Cel programu: Głównym celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w edycji na 2021 rok, jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowanie prawa do niezależnego życia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na ...
Burmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15. Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w ...
«
 • Zamówienia publiczne
 • Konkurs ofert dla NGO
 • Przetargi
 • Zapytania ofertowe
»
«
 • OZE - fotowoltaika
 • Senior+
 • Projekt Eco energia
 • Projekt Józefów Park
 • Termomodernizacja BUP
»
Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami gminy Józefów, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Prace już ...
Z myślą o seniorach z terenu Gminy Józefów rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w Józefowie. Po kompleksowym remoncie w części budynków ...
Józefowski samorząd zakończył prace termomodernizacyjne trzech obiektów, które rozpoczęto latem w 2019 roku. Projektem termomodernizacji objęte zostały ...
«
 • Miasto i Gmina
 • Rzeczpospolita Józefowska
 • Honorowi Obywatele
 • Kapela Rzemyki
»
UWAGA!  - pliki ładują się długo, dlatego też prosimy o cierpliwość osoby zainteresowane obejrzeniem folderów.   Józefów na Roztoczu i jego atrakcje ...
Zawiązana w Józefowie komórka "Ruchu Oporu" stała się zalążkiem działalności konspiracyjno-bojowej. "Rzeczpospolita Józefowska" powstała w czasie okupacji hitlerowskiej i miała ścisły związek z rozwojem ...
Były gratulacje, nagrody i życzenia. W piątek 26 lipca w Józefowie w powiecie biłgorajskim odbyły się obchody 20-lecia miejscowej Kapeli "Rzemyki". W uroczystym koncercie, zorganizowanym na rynku, wystąpili byli i obecni ...
«
 • Gospodarka odpadami
 • Dialog społeczny, petycje
 • Program usuwania azbestu
 • NSP 2021
»
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ...
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego informuję, że od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny będzie prowadziła badanie kontrolne ...
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie - Spółdzielnia Socjalna zaparasza wszystkich zainteresowanych bezpłatną adopcją piesków do Przytuliska w Józefowie. ...
Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Józefowa w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Józefów na zabiegi sterylizacji psów i kotów ...

Galeria obrazów

Turystyka