Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie informuje, iż w związku z realizacją zadania montażu zasuw liniowych, które pozwolą na zamykanie sieci odcinkami na wodociągu Józefów, dnia 02.12.2021 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ograniczenie dotyczy następujących ulic: Kamienna, ...
Od stycznia w mieście i gminie Józefów będą obowiązywać nowe, nieco wyższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmianę stawek radni uchwalili na sesji, która odbyła się w czwartek 25 listopada. Podstawowa stawka "opłaty śmieciowej" liczona od liczby osób w gospodarstwie ...
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie wsi Majdan Nepryski nr 59 o powierzchni 30,00 m2.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie informuje, iż w związku z realizacją zadania montażu zasuw liniowych, które pozwolą na zamykanie sieci odcinkami na wodociągu Józefów, dnia 25.11.2021 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ograniczenie dotyczy następujących ulic: Pocztowa, ...
25 listopada 2021 roku odbędzie się konferencja konsultacyjna, podczas której młodzi ludzie z województwa lubelskiego będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów do Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Celem wydarzenia jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu ...
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie informuje, iż w związku z realizacją zadania montażu zasuw liniowych, które pozwolą na zamykanie sieci odcinkami na wodociągu Józefów, dnia 22.11.2021 r. od godz. 9.00 do godz. 13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ograniczenie dotyczy następujących ulic: Jana ...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXI  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie ...

Urzędy i Instytucje

Gmina Józefów to jeden z najpiękniejszych zakątków Roztocza, miejsce w którym historia pozostawiła swoje liczne ślady, a wiele zaułków owiała legendą i tajemnicą. Położona w Puszczy Solskiej jest cudowną odskocznią od zgiełku miasta. Kusi turystów pięknymi krajobrazami, dziką przyrodą, świeżym powietrzem, ciszą i spokojem. ...
W związku z rozpoczęciem rejestracji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy, że od15 stycznia rozpoczęła się rejestracja dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia dla osób, które ukończyły 70 lat. Od 26 stycznia rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów ...
Szanowni Państwo, Po długim czasie oczekiwania rozpoczynamy realizację Projektu "OZE w Gminie Józefów - fotowoltaika" czyli montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach domów jednorodzinnych. W związku z tym osoby biorące udział w Projekcie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Józefowie, pokój nr. ...
Cel programu: Głównym celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w edycji na 2021 rok, jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowanie prawa do niezależnego życia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na ...
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Każda firma przystępująca do programu sama opracuje własną ofertę rabatową skierowaną dla rodzin z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci. Ponadto każda firma sama określi zakres towarów i usług objętych zniżkami a także wyznaczy okres ...
Burmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15. Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w ...
«
 • Zamówienia publiczne
 • Konkurs ofert dla NGO
 • Przetargi
 • Zapytania ofertowe
»
«
 • OZE - fotowoltaika
 • Senior+
 • Projekt Eco energia
 • Projekt Józefów Park
 • Termomodernizacja BUP
»
Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami gminy Józefów, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Prace już ...
Z myślą o seniorach z terenu Gminy Józefów rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w Józefowie. Po kompleksowym remoncie w części budynków ...
Józefowski samorząd zakończył prace termomodernizacyjne trzech obiektów, które rozpoczęto latem w 2019 roku. Projektem termomodernizacji objęte zostały ...
«
 • Miasto i Gmina
 • Rzeczpospolita Józefowska
 • Honorowi Obywatele
 • Kapela Rzemyki
»
UWAGA!  - pliki ładują się długo, dlatego też prosimy o cierpliwość osoby zainteresowane obejrzeniem folderów.   Józefów na Roztoczu i jego atrakcje ...
Zawiązana w Józefowie komórka "Ruchu Oporu" stała się zalążkiem działalności konspiracyjno-bojowej. "Rzeczpospolita Józefowska" powstała w czasie okupacji hitlerowskiej i miała ścisły związek z rozwojem ...
Były gratulacje, nagrody i życzenia. W piątek 26 lipca w Józefowie w powiecie biłgorajskim odbyły się obchody 20-lecia miejscowej Kapeli "Rzemyki". W uroczystym koncercie, zorganizowanym na rynku, wystąpili byli i obecni ...
«
 • Gospodarka odpadami
 • Dialog społeczny, petycje
 • Program usuwania azbestu
 • NSP 2021
»
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ...
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego informuję, że od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny będzie prowadziła badanie kontrolne ...
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie - Spółdzielnia Socjalna zaparasza wszystkich zainteresowanych bezpłatną adopcją piesków do Przytuliska w Józefowie. ...
Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Józefowa w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Józefów na zabiegi sterylizacji psów i kotów ...

Galeria obrazów

Turystyka