Mieszkańcy gminy Józefów będą mogli skorzystać z unijnych dotacji nie tylko na kolektory słoneczne, ale również kotły na biomasę. Przetarg na solary był rozstrzygnięty wcześniej, a we wtorek 4 września samorząd podpisał umowę z firmą, która zajmie się zakupem i montażem kotłów.

Nie tylko solary z unijną dotacjąBy wybrać wykonawców gmina ogłaszała kilka przetargów, które nie przynosiły rozstrzygnięcia ze względu na zbyt wysokie koszty lub brak ofert. Tak było m.in. przy trzeciej próbie wyłonienia firmy, która zainstaluje kotły, dlatego samorząd mógł ją wybrać "z wolnej ręki", bez konieczności ogłaszania kolejnego postępowania. Ostatecznie będzie to kosztować 1 milion złotych, przy koszcie jednej instalacji sięgającym 20 tysięcy złotych i wkładzie własnym mieszkańców w wysokości 6 tysięcy.

Właściciele posesji, w których będą montowane kotły, mają czas na uregulowanie tych należności do końca października, ale pierwsze kotły będą montowane wcześniej. Warunkiem jest opłacenie wkładu własnego.

Łącznie w gminie Józefów ma być zamontowanych 50 kotłów na biomasę, które będą dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Z tego samego źródła będzie pochodzić większość pieniędzy na zakup i montaż 219 kolektorów słonecznych. Ta część inwestycji będzie kosztować ponad 2 miliony 170 tysięcy, a wkład własny mieszkańców, w zależności od rodzaju instalacji, waha się od 2 tysięcy 400 do 2 tysięcy 800 złotych.

W tym przypadku umowa z wykonawcą również jest podpisana, a montaż wszystkich solarów i kotłów potrwa do końca listopada tego roku.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu