Zaproszenie na spotkanieBurmistrz Józefowa zaprasza uczestników projektu "OZE w Gminie Józefów - zakup i montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę" do Urzędu Miejskiego w Józefowie ul. Kościuszki 37, pokój nr. 6 w celu podpisania umów regulujących wzajemne zobowiązania.

Prosimy o niezwłoczny kontakt z uwagi na krótki termin montaży - prace będą prowadzone od 17 września i potrwają do końca listopada br.