Gmina Józefów otrzymała 988 453,00 zł wparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Gmina Józefów zamierza przeznaczyć uzyskane środki na dofinansowanie inwestycji:

  • Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Józefów - Miejski Ośrodek Kultury - 467 014,38 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 114960L ul. Batalionów Chłopskich w Józefowie - 202 699,92 zł.
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2948L od drogi wojewódzkiej 849 - Stanisławów i drogi powiatowej Nr 2949L Krasnobród-Długi Kąt - 318 738,70 zł.
Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych