Szanowni Pracownicy Oświaty!

Życzenia z okazji Dnia Edukacji NarodowejZ okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dzień ten jest okazją do uświadomienia sobie, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

W tym szczególnym i niełatwym dla nas czasie serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi – za zaangażowanie w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi oraz dbałość o należyte warunki pracy w szkołach Gminy Józefów.

Dziękuję za wytrwałość i poświęcenie wkładane w przygotowanie młodych ludzi do drogi ku dorosłości, za przekazywanie wzorców i postaw kształtujących młode charaktery.

Jednocześnie życzę wielu pięknych sukcesów pedagogicznych i wytrwałości w przekazywaniu wiedzy nowemu pokoleniu, aby praca z dziećmi i młodzieżą była dla Państwa przyjemnością, a sukcesy podopiecznych satysfakcją i motywacją do dalszego działania.

Z poważaniem
Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura