Gmina Józefów ponownie organizuje pomoc dla osób, którym trudno poradzić sobie z ograniczeniami, związanymi z pandemią koronawirusa. Wsparcie może dotyczyć dostarczania posiłków, artykułów spożywczych, czy artykułów higieny osobistej i leków, za które odpowiada jedna z lokalnych spółdzielni socjalnych.

Na pomoc potrzebującymMieszkańcy gminy, którzy chcą skorzystać z tej propozycji, mogą zgłaszać swoje potrzeby do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu miejskiego. Informacje są przyjmowane telefonicznie pod numerami: 84 68 78 398 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej84 68 78 133 w Urzędzie Miejskim w Józefowie.

- Takie rozwiązanie stosowaliśmy już przy pierwszej fali pandemii, wiosną. Korzystało z niego około 160 gospodarstw domowych, co jest chyba jednym z największych osiągnięć w skali kraju. Cieszy również fakt, że część mieszkańców zamawiała posiłki także w późniejszym okresie, gdy liczba zakażeń była mniejsza - mówi Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

Potrzebujący, którzy kwalifikują się do świadczeń pomocy społecznej, czyli mają dochód w wysokości 792 złotych brutto na osobę w rodzinie albo 1051 złotych 50 groszy dla osoby samotnie gospodarującej, nie płacą za posiłki ani za ich dowiezienie. MOPS finansuje transport także do mieszkańców z wyższym dochodem, którzy za zupę i drugi danie płacą 10 złotych.

Obiady są serwowane w ten sposób od poniedziałku do soboty. Zamówienia na konkretny dzień trzeba złożyć do 8.30, a późniejsze zlecenia są realizowane następnego dnia.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu