Powszechny Spis RolnyWyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwai obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat 2010-2020.

Załącznik: