Józefowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" przedstawia efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019 w okresie 01.2020-09.2020.

Efekty realizacji programu POPŻ