Informuję, że w sezonie jesiennym bieżącego roku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie zachodniej Rosji i w Kazachstanie stwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu i ptaków dzikich.

Ptasia grypaW związku z dużym ryzykiem wystąpienia zakażeń w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań informacyjnych mających na celu przekazanie hodowcom drobiu, w tym drobiu przyzagrodowego, informacji o istniejącym zagrożeniu ponownego wystąpienia grypy ptaków oraz konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

Zasady bioasekuracji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722), którego zapisy winny być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

Załącznik:

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
/-/ Andrzej Odyniec