Rada Miejska w Józefowie uchwaliła w czwartek 17 grudnia budżet na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

Budżet na 2021 rok przyjętyPrzyszłoroczny plan finansowy zakłada 31 milionów 890 tysięcy dochodów i o około 100 tysięcy mniejsze wydatki.

Wśród najważniejszych, finansowanych w przyszłym roku inwestycji Burmistrz Józefowa Roman Dziura wymienia budowę drogi powiatowej, termomodernizację byłego gimnazjum i przychodni zdrowia oraz budowę chodników.

Odcinek drogi powiatowej Długi Kąt - Stanisławów - Górniki - Szopowe o długości prawie 12,5 kilometra został już wykonany, ale ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2021 roku. - To zadanie wspólne z Powiatem Biłgorajskim, który pozyskał na ten cel dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych, z czego około 1 miliona to nasz wkład własny. W tym roku przeznaczyliśmy na nią około 400 tysięcy, a w 2021 dołożymy kolejne 600 tysięcy. Podobną kwotę wykłada samorząd powiatowy, a resztę stanowi dotacja z FDS - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Burmistrz Roman Dziura.

Na termomodernizację budynku byłego gimnazjum Gmina Józefów zapisała w przyszłorocznym budżecie ponad 800 tysięcy złotych. Z tej kwoty 540 tysięcy samorząd pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a 280 tysięcy to środki własne.

Podobne prace mają być wykonane w budynku miejscowej przychodni zdrowia. Na docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji ze sztukaterią i nowego dachu gmina przeznaczyła 200 tysięcy złotych, ale liczy, że koszty mogą być niższe po przetargu na realizację tej inwestycji.

W przyszłorocznych planach inwestycyjnych jest również budowa chodników w Majdanie Nepryskim i Brzezinach. Na pierwsze zadanie Rada Miejska zabezpieczyła 150 tysięcy złotych, które powinny wystarczyć na wykonanie 500 metrów chodnika. - Na podobną inwestycję w Brzezinach mamy 170 tysięcy złotych, ale wystąpimy do starosty biłgorajskiego, by włączył się w tę inwestycję. Gdyby tak się stało moglibyśmy wybudować około 1 kilometra chodnika przez całą wieś. W przeciwnym razie wykonamy taki odcinek, na jaki będzie stać budżet gminy - zapowiada Burmistrz Dziura.

W mijającym roku józefowski samorząd zapłacił 50 tysięcy złotych za mapy, a w przyszłym przeznaczy kolejnych 60 tysięcy na opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

W budżecie na 2021 rok radni zabezpieczyli także po 25 tysięcy złotych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę kanalizacji w Samsonówce i Majdanie Nepryskim, który będzie potrzebny, by ubiegać się o środki unijne na tę inwestycję oraz na rozliczenie gotowego już przystanku w Siedliskach.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu