15 stycznia  stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa zakończyło realizację grantu w ramach projektu "Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku - Józefów i Roztocze Środkowe" prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania "Nasze Roztocze".

Nowy folder i aplikacja turystycznaZakres prac obejmował wykonanie folderu i aplikacji internetowej prezentujących Roztocze i jego walory w kontekście uprawiania różnych form turystyki aktywnej. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego celu pochodziły z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020. Stowarzyszenie współpracowało przy realizacji projektu z firmą "KARTPOL" w zakresie folderu i Galaxy-Media Małgorzata Górska-Koperwas, w zakresie aplikacji internetowej oraz gminą Józefów.

Folder stanowi kompendium wiedzy o Roztoczu, w szczególności o Roztoczu Środkowym i gminie Józefów.  Do tego charakteryzuje nasz region w aspekcie dziesięciu form aktywności, które można tu uprawiać m.in. podczas wypoczynku. Są to: turystyka rowerowa, piesza, przyrodnicza, kajakowa, konna, narciarstwo biegowe i zjazdowe, nordic walking, wędkowanie i pływanie. Aplikacja internetowa podejmuje ten sam temat, przy czym, w przeciwieństwie do folderu, który jest  opracowaniem  zamkniętym i nie można  już w nim nic zmienić, aplikacja jest dziełem otwartym, wymaga rejestracji wydarzeń bieżących i z dnia na dzień się zmienia. Z aplikacją można zapoznać się pod adresem: roztocze.ejozefow.pl.

Uprzedzając pytania dotyczące dystrybucji folderu, informujemy, że ze względu na ograniczony nakład, folder jest możliwy do pozyskania jedynie w pawilonie informacji turystycznej w Józefowie. Udostępniany jest bezpłatnie. Wersję elektroniczną folderu jesteśmy w stanie przesłać każdemu zainteresowanemu, po uprzednim zgłoszeniu zamówienia.

Załącznik: