Nowe taryfyZakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 04 stycznia 2021 r., znak pisma RZ.RZT.770.36.2020.MKo, od dnia 01 lutego 2021 r. zaczną obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Józefów.

Załącznik: