Gmina Józefów otrzymała 202 422,00 zł wparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 115101L w msc. Długi Kąt", którego koszt całkowity wyniesie 404 844,54 zł.

Inwestycja obejmuje m.in. remont przepustu, poszerzenie drogi do 4,5 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 811m, poboczy oraz oznakowania pionowego.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg