Od tego miesiąca można się starać o dodatek osłonowy. To nowe świadczenie, które ma zmniejszyć skutki rosnącej inflacji oraz cen paliw, gazu i energii. Mieszkańcy gminy Józefów mogą składać wnioski w tej sprawie przez internet, a w wersji papierowej przyjmuje je miejscowy ośrodek pomocy społecznej.

Dodatek osłonowyPrawo do dodatku mają jednoosobowe gospodarstwa domowe z przeciętnym dochodem miesięcznym nie przekraczającym 2100 złotych, a w gospodarstwie wieloosobowym próg ten wynosi 1500 złotych na osobę.

Zgodnie z przepisami w przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wysokość będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna suma będzie wynosić 20 złotych.

Wnioski o przyznanie nowego świadczenia można składać do 31 października. W dokumentach przekazywanych do 31 lipca trzeba uwzględnić dochody za 2020 rok, a we wnioskach złożonych między 1 sierpnia o 31 października, liczą się dochody za rok 2021.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 złotych dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 złotych dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 złotych dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 złotych dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem albo paliwami węglopochodnymi i jest ono wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dopłaty są wyższe i wynoszą rocznie odpowiednio - 500, 750, 1062,50 i 1437,50 złotych.

Potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wydaje Urząd Miejski w Józefowie.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu