Drogie Panie,
Szanowni Panowie Sołtysi,

Z okazji Waszego Święta Dnia Sołtysa, pragnę podziękować Wam wszystkim za waszą służbę, jaką pełnicie na rzecz swojej miejscowości oraz gminnej społeczności lokalnej.

Dzień SołtysaDziękuje Wam również za wasze zaangażowanie w realizacji kadencyjnego budżetu obywatelskiego Gminy Józefów w zakresie swoich sołectw. Zapewne zmagacie się z różnymi wyzwaniami jednak naocznie widać, że wszyscy jesteście aktywnymi społecznikami, którzy włączają się w realizację głównego celu wynikającego ze Strategii Rozwoju Gminy Józefów p.n. "Józefów jako wymarzone miejsce zamieszkania i wypoczynku". Za realizacją tego celu kryje się systematyczna poprawa życia naszych mieszkańców, zarówno w zakresie nowoczesnej infrastruktury drogowej, nowoczesnego Internetu opartego na światłowodach, placach gier i zabaw dla dzieci, warunków nauki uczniów w poszczególnych szkołach, stworzenie palety usług dla naszych mieszkańców, zarówno w zakresie usług opiekuńczych, zamawianiu posiłków z transportem do domu, usług związanych z zabezpieczeniem opału, koszeniem traw, drobnymi remontami itp.

Pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia życząc dobrego zdrowia, wytrwałości w inicjatywach jakie podejmujecie na rzecz swojej miejscowości, dobrej współpracy z Burmistrzem Józefowa, Radą Miejską w Józefowie, dobrego współdziałania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Józefów oraz mieszkańcami swoich sołectw.

Życzę również satysfakcji z pełniącej funkcji, pomyślności w życiu osobistym i spełnienia marzeń.

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura

Dzień Sołtysa