Naukowcy już dawno dowiedli, że im wcześniej rozpocznie się naukę języka obcego, tym efekty będą lepsze. Młodzi mieszkańcy gminy Józefów mogą wykazać się nie tylko zdolnościami językowymi w konkursie "My picture dictionary", organizowanym przez Szkołą Podstawową w Majdanie Nepryskim.

Konkurs My picture dictionaryZgodnie z hasłem zabawy jej uczestnicy mają przygotować pracę plastyczną, obrazującą znaczenie wybranego słowa w języku angielskim. Do tworzenia "obrazkowego słowniczka" organizatorzy zachęcają uczniów klas I - III szkół podstawowych, którzy mogą zgłaszać prace, wykonane dowolną techniką, ale wyłącznie indywidualnie.

Każdy może przygotować jedną propozycję, którą trzeba do 19 marca przekazać do sekretariatu SP w Majdanie Nepryskim. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Angielski jest jest jednym trzech najpowszechniej używanych języków na świecie. Pierwsze miejsce zajmuje chiński, którym posługuje się około 1 miliarda 300 milionów ludzi. Na drugim miejscu jest hiszpański (prawie 440 milionów), a na trzecim angielski (ponad 370 milionów).

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu