Mieszkańcy miasta i gminy Józefów, którzy chcą wziąć udział w tegorocznym konkursie wielkanocnym, mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie swoich propozycji. Miejscowy ośrodek kultury czeka na nie do poniedziałku 22 marca.

Konkurs wielkanocnyPrzygotowywanie palm i stroików powinny kończyć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych oraz podopieczni miejscowego warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy.

Organizatorzy nie narzucają techniki wykonania prac, ani materiałów, które zostaną użyte do ich przygotowania. Zgłoszone propozycje będą ocenianie w czterech kategoriach: przedszkolaków, uczniów klas I - III i IV - VIII szkół podstawowych oraz autorów z WTZ i ŚDS.

Prace należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie do najbliższego poniedziałku, a wyniki mają być ogłoszone cztery dni później.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu