Grypa ptaków

Ptasia grypaMając na uwadze aktualną sytuację epizootyczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, a przede wszystkim stwierdzane nadal ogniska tej choroby w stadach drobiu i przypadki u ptaków dzikich na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju informuje, że wystąpienie grypy ptaków łączy się z bardzo dużymi stratami ekonomicznymi spowodowanymi padnięciami drobiu, kosztami likwidacji i odszkodowań a także wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, mięsa drobiowego i przetworów. Dlatego tak ważne jest skuteczne zapobieganie, szybka i właściwa reakcja hodowców drobiu w przypadku podejrzenia choroby.

Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt, wywoływaną przez wirusy o różnej patogenności. Na zakażenie grypą ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków, zarówno domowych (drób) jak i wolno żyjących. Objawy kliniczne są mało charakterystyczne, zróżnicowane i uzależnione przede wszystkim od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków.

Do podstawowych objawów grypy ptaków nalezą depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupki jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów, ze śmiertelnością dochodzącą do 100% u ptaków grzebiących (najbardziej wrażliwe są kury, indyki).

Rozprzestrzenianie się choroby następuje poprzez kontakt bezpośredni ptaków zdrowych z chorymi oraz poprzez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie, środki transportu i obornik oraz osoby obsługujące drób.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wirus wywołujący grypę ptaków charakteryzuje się wyjątkowo wysokim stopniem zaraźliwości i rozwija się wśród niespecyficznych objawów takich jak: apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek-produkcji czy też może go również charakteryzować wyjątkowo umiarkowana śmiertelność chorych ptaków.

Ponieważ dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia bardzo istotnym jest pozyskiwanie z kół łowieckich i służby leśnej informacji o zwiększonych upadkach dzikich ptaków w jednym miejscu i czasie.

Zapobiegania grypie ptaków polega na:

  • zachowaniu szczególnej ostrożności podczas chowu drobiu na wolnym powietrzu oraz utrzymywaniu w gospodarstwie ptaków o zróżnicowanym wieku,
  • zapobieganiu korzystania drobiu z wód powierzchniowych,
  • zachowaniu szczególnej ostrożności przy położeniu gospodarstw w pobliżu zbiorników wodnych, miejsc gromadzenia się ptaków dzikich czy miejsc odpoczynku ptaków wędrownych,
  • przestrzeganiu zasad bioasekuracji i niezwłocznym reagowanie na sygnały mogące świadczyć o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków.

Załaczniki: