Gminny Klub Dziecięcy "Kajtek" w Józefowie rozpoczął rekrutację dzieci na nowy rok szkolny. Nabór trwa do końca kwietnia, ale jeśli wszystkie miejsca nie zostaną wykorzystane, maluchy będzie można zapisywać także po tym terminie.

Zaproszenie dla maluchówPlacówka może przyjąć maksymalnie 16 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lata. "Kajtek" oferuje profesjonalną opiekę i zróżnicowane zabawy, wspomagające rozwój dziecka. Maluchy mają zapewnione zabawy ruchowe, plastyczne, umuzykalniające i zajęcia dydaktyczne. Prowadzący je nauczyciele korzystają z różnych form i metod, które są dostosowane do wieku i umiejętności podopiecznych.

Do końca obecnego roku szkolnego pobyt dziecka w klubie jest bezpłatny, ponieważ jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To z tego źródła pochodziły pieniądze, nie tylko na pokrycie kosztów utworzenia tej placówki w części miejscowego przedszkola, ale również na zatrudnienie opiekunów i osób do pomocy przy opiece nad maluchami oraz pokrycie kosztów funkcjonowania klubu przez dwa lata. Od września prowadzenie żłobka przejmie samorząd, a w kosztach pobytu dzieci będą częściowo partycypować rodzice. Szacuje się, że czesne może wynosić około 300 - 350 złotych, a za wyżywienie będzie trzeba płacić miesięcznie około 150 złotych. Ostateczne stawki ustali rada miejska.

Rodzice dzieci, którzy są zainteresowani posłaniem swoich pociech do klubu, mogą pobrać niezbędne dokumenty ze strony: www.ejozefow.pl lub w siedzibie klubu przy ul. Broniewskiego. W tym samym miejscu trzeba złożyć wypełnione karty zgłoszeniowe, które są przyjmowane w dni robocze między 6.30 a 16.30. Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 84 68 78 042.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu